U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemmingen

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw Merckx-Van Goey en mevrouw Becq tot besluit van de op de 6 mei 2003 door mevrouw Merckx-Van Goey in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de externe hulpverlening in de Antwerpse gevangenis.

Trees Merckx-Van Goey

Al veertien weken lang krijgen de geditineerden van de Antwerpse gevangenis niet de hulpverlening waarop ze recht hebben. De hulpverleners zitten met de handen in het haar en voelen zich in de steek gelaten. Al veertien weken lang is er bijvoorbeeld geen enkele vorm van drughulpverlening meer. In de wetenschap dat de helft van alle gedetineerden in de gevangenis belanden wegens druggerelatteerde problemen en een gevangenisverblijf gemiddeld 3 maanden duurt, zijn er intussen al heel wat gevangenisbewoners weer vrijgekomen zonder dat er iets gedaan werd aan hun probleem. Dergelijke situaties zijn in het jaar 2003 toch niet meer houdbaar.

De meerderheid voelde blijkbaar ook aan dat er iets moest gebeuren. Dit blijkt uit de motie die door haar werd ingediend. De toestand is echter nog steeds niet gewijzigd. De Vlaamse regering moet dus haar verantwoordelijkheid opnemen zodat de acties te Antwerpen niet als een precedent voor het schrappen van hulpverlening kunnen beschouwd worden. De sociale onrust te Vorst en St.-Gillis werden door het federale ministerie ten koste van de Vlaamse bevoegdheden opgelost. De inzet van externen wordt als zogenaamde overlast beschouwd. Waaraan moeten we ons in de toekomst nog verwachten? Vandaar dat de eerste vraag aan de Vlaamse regering met betrekking tot het afwijzen van het precedent van Antwerpen een toevoeging is aan wat in de meerderheidsmotie staat.

Het is ook belangrijk dat de gemaakte afspraken worden afgedwongen en dat er maatregelen getroffen worden om het probleem van de overbevolking op te lossen.

Marijke Dillen

Reeds 14 weken lang worden in de Antwerpse gevangenis stiptheidsacties gevoerd. De gevangenisbewaarders houden deze stiptheidsacties om de overbevolking van de gevangenis en de te hoge werkdruk aan te klagen. Het Vlaams parlement moet een signaal geven dat de eisen van het gevangenispersoneel terecht zijn.

Indien het probleem van de overbevolking aangepakt wordt, zal ook de werkdruk dalen en is er geen probleem meer om het strategisch plan uit te voeren.

De afgelopen jaren heeft de federale regering te weinig aandacht besteed aan het probleem van de overbevolking. De Vlaamse regering moet de federale regering bijgevolg vragen om een actieplan uit te werken voor de Vlaamse gevangenissen. De gevangenis van Antwerpen en het probleem van de veiligheid moeten hierbij bijzondere aandacht krijgen.

Ria Van Den Heuvel

Dit thema werd al uitvoerig besproken in de commissie. De verschillende moties werden er zorgvuldig vergeleken. Omdat de motie van de meerderheid allesomvattend is, roep ik mevrouw Merckx en haar fractie op om de meerderheidsmotie mee goed te keuren.

  • De met redenen omklede motie wordt met 47 stemmen tegen 59 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.