U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2003, 14.26u

van Patrick Lachaert, Paul Wille, Jacques Devolder, Dominique Guns en Karel De Gucht
1566 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op het voorstel van decreet en op de artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 en over de artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 van het voorstel van decreet van de heren Lachaert, Wille, Devolder, mevrouw Guns en de heer De Gucht houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft.

- De amendementen worden niet aangenomen.

- De artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 worden aangenomen.

Gisèle Gardeyn-Debever

Ik heb een stemafspraak met de heer Gysbrechts.

Carl Decaluwe

Ik heb een stemafspraak met de heer Dany Vandenbossche.

Bart De Smet

Ik heb een stemafspraak met de heer De Ridder.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van de heren Lachaert, Wille, Devolder, mevrouw Guns en de heer De Gucht houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft.

- Het voorstel van decreet wordt met 58 stemmen bij 48 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.