U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 14 mei 2003, 10.00u

van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
1638 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Leo Peeters, verslaggever, heeft zopas al verslag uitgebracht.

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking over het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.