U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 mei 2003, 10.00u

van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz, verslag door Leo Peeters
1637 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Aan de orde is het voorstel van bijzonder decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

De algemene bespreking is geopend.

Leo Peeters

De heer Leo Peeters, verslaggever : Ik breng verslag uit over de bespreking van het voorstel van bijzonder decreet en van het voorstel van decreet omdat beide over hetzelfde handelen. Het decreet en het bijzonder decreet van 19 juli 2002 richten een controlecommissie op die evenwel niet kan optreden zonder vooraf advies te vragen aan een expertencommissie. Omdat men er niet in slaagt een expertencommissie tijdig samen te stellen schrappen we het verplichte voorafgaandelijke advies. Het voorstel van bijzonder decreet en het voorstel van decreet werden beide unaniem goedgekeurd.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzonder decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van bijzonder decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.