U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Aan de orde is het voorstel van bijzonder decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

De algemene bespreking is geopend.

Leo Peeters

De heer Leo Peeters, verslaggever : Ik breng verslag uit over de bespreking van het voorstel van bijzonder decreet en van het voorstel van decreet omdat beide over hetzelfde handelen. Het decreet en het bijzonder decreet van 19 juli 2002 richten een controlecommissie op die evenwel niet kan optreden zonder vooraf advies te vragen aan een expertencommissie. Omdat men er niet in slaagt een expertencommissie tijdig samen te stellen schrappen we het verplichte voorafgaandelijke advies. Het voorstel van bijzonder decreet en het voorstel van decreet werden beide unaniem goedgekeurd.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzonder decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van bijzonder decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.