U bent hier

André Denys

In toepassing van artikel 46 van het Reglement vraag ik om de agenda van de commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van morgen uit te breiden met ons voorstel van decreet houdende het nemen van dringende maatregelen ter stimulering van de verwerking van dierlijke mest.

Mieke Van Hecke

De heer Denys heeft gemerkt dat de commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud zich morgen over een voorstel van decreet van de CD&V buigt dat over hetzelfde onderwerp gaat. Van hoogdringendheid is geen sprake. De heer Denys doet een beroep op artikel 46 omdat hij zijn eigen voorstel van decreet laattijdig heeft ingediend. Hij kan morgen in commissie vragen om de behandeling van het CD&V-voorstel uit te stellen.

André Denys

Het is helemaal niet mijn bedoeling om de behandeling van het CD&V-voorstel uit te stellen. Ik wil gewoon dat de twee voorstellen gelijk behandeld worden.

Ludo Sannen

Wat de heer Denys vraagt, is terecht. Maar de opmerking van mevrouw Van Hecke is dat ook.

De voorzitter

Het Reglement geeft ons zeven dagen om stukken te drukken en in te bestuderen. We mogen deze periode niet zomaar schrappen. Omdat de vraag van de heer Denys eveneens terecht is, stel ik voor dat de commissie beslist of de behandeling van het CD&V-voorstel uitgesteld kan worden.

André Denys

Ik ben het daarmee eens.

Mieke Van Hecke

Ik zal deze stelling verdedigen in mijn fractie.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.