U bent hier

De voorzitter

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Van Nieuwkerke, Ramon, Dirk De Cock en Gatz tot besluit van de op 27 maart 2003 :

  1. door mevrouw Grouwels in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over een eventuele versoepeling van de absolute inschrijvingsplicht, ingeschreven in het gelijkekansendecreet, voor Nederlandstalige scholen in Brussel ;
  2. door de heer Lootens-Stael in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de berichtgeving inzake de kwantitatieve evolutie van het Brussels Nederlandstalig onderwijs enerzijds en de kwalitatieve evolutie van dat onderwijs anderzijds ;
  3. door de heer Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de knelpunten inzake de implementatie van het gelijke-kansendecreet I.
  • De met redenen omklede motie wordt met 63 stemmen tegen 29 bij 21 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.