U bent hier

De voorzitter

Gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over het optreden van de burgemeester van Kruibeke met betrekking tot de werken voor het gecontroleerde overstromingsgebied in Kruibeke.

Jos Stassen

De burgemeester van Kruibeke is zeer bekend door zijn acties tegen de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied in zijn gemeente. De werken aan de potpolder zijn intussen volop bezig, maar vorige week donderdag slaagde de burgemeester er in de werken voor een tijdje te laten stilleggen. Hij legde de werfleiding een door hemzelf in persoonlijke naam ondertekend gemeentelijk besluit voor dat bepaalde dat de werken in strijd zijn met het natuurdecreet en de Habitatrichtlijnen en daarom moesten worden stilgelegd. Een rechtbank heeft zich hierover in kortgeding uitgesproken en kwam tot de vaststelling dat het besluit heel wat vormfouten bevatte. De rechter gaf het bevel de werken weer op te starten.

Met dergelijke acties brengt de burgemeester van Kruibeke niet alleen de Vlaamse belangen in het gedrang, maar ook die van zijn gemeente. Het stilleggen van werken van zo'n omvang is immers zeer duur. Als het besluit slecht gemotiveerd blijkt te zijn, kan het Vlaams Gewest deze kosten bovendien verhalen op de gemeente Kruibeke. Wat kan een voogdijminister doen om dergelijke schadelijke acties te voorkomen of bestraffen?

Minister Paul Van Grembergen

Tot 2006 ressorteert de bestraffing van burgemeesters van steden en gemeenten nog onder de bevoegdheid van de federale minister van Binnenlandse Zaken, dus ik ben tot dan niet bevoegd om bestraffend op te treden. De gemeente kan echter wel een procedure inleiden bij de rechtbank tegen de burgemeester om zijn verantwoordelijkheden vast te stellen. Zo kan een schadevergoeding worden geëist als de burgemeester onzorgvuldig heeft gehandeld.

Jos Stassen

Ik ben blij te horen dat gerechtelijke stappen mogelijk zijn. Ik hoop dat de zaak geen vervolg meer krijgt dankzij het snelle ingrijpen van de rechtbank.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.