U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001
1479 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001
1480 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de federale islamitische republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001
1481 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Lusaka op 28 mei 2001
1482 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 31 oktober 2001
1483 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen
1486 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
1501 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
1543 (2002-2003) nr. 1
Motie van orde - voorstel tot verdaging van de beraadslaging
Ontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
1571 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van decreet van de heer Ludo Sannen houdende wijziging van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen, wat de taalregeling in het hoger onderwijs betreft
530 (2000-2001) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren Luc Martens, Gilbert Vanleenhove en Jos De Meyer en mevrouw Veerle Heeren betreffende de implementatie van de Sorbonne- en Bolognaverklaring
610 (2000-2001) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heer Filip Dewinter betreffende het gebruik van Nederlandstalige graden voor het hoger onderwijs
631 (2000-2001) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren Julien Librecht, Pieter Huybrechts en Joris Van Hauthem betreffende het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs
1426 (2002-2003) nr. 1
Verzoekschrift betreffende het behoud van het Nederlandstalig karakter van het hoger onderwijs. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht door de heren Gilbert Van Baelen en Luc Martens
1635 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van bijzonder decreet van de heer Robert Voorhamme, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Herman Lauwers, Marc van den Abeelen en Jo Vermeulen houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft
1321 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van decreet van de heer Robert Voorhamme, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Herman Lauwers, Marc van den Abeelen en Jo Vermeulen houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen
1322 (2002-2003) nr. 1
Voorstel van bijzonder decreet van de heren Luc Martens, Gilbert Van Baelen, Robert Voorhamme, Dirk Holemans, Dirk De Cock en Karlos Callens houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs
1594 (2002-2003) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

1486 (2002-2003) nr. 1
Gewestaangelegenheid
1501 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
1636 (2002-2003) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.