U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 maart 2003, 14.00u

van Kris Van Dijck aan minister Paul Van Grembergen
154 (2002-2003)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de burgemeesterswissel in Hasselt.

Als het regent in Antwerpen, druppelt het in Hasselt. In Het Belang van Limburg las ik dat de sp.a-voorzitter Steve Stevaert afziet van zijn burgemeestersvergoeding. In februari 2001 antwoordde de federale minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, nog aan senator Leduc, dat men verplicht was om haar haar schepenwedde uit te betalen. Mijn vraag gaat echter verder.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid te Hasselt? In het artikel in Het Belang van Limburg stelt de waarnemende burgemeester dat Steve Stevaert er blijkbaar rekening mee houdt dat hij de gemeenteraden en schepencolleges niet vaak meer zal kunnen bijwonen. Neemt hij dan nog wel alle verantwoordelijkheden op van het burgemeesterschap? Fungeert hij nog langer als hoofd van de politie en is hij nog steeds het aanspreekpunt van de gouverneur? Of neemt hij deze verantwoordelijkheden niet meer op en geeft hij ze door aan een andere schepen? In dit laatste geval klopt het verhaal van Het Belang van Limburg immers niet meer.

Wat is het nu eigenlijk? Indien Steve Stevaert de ene week wel en de andere week weer niet het schepencollege voorzit, betekent dit een besparing voor de stad. Ik wens echter duidelijkheid of hij al dan niet zijn taak wenst op te nemen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er immers een loopje genomen met het ambt van burgemeester.

Vele politici beweren dat het burgemeesterschap de mooiste functie is die er bestaat. Ik zou dan ook graag uitsluitsel krijgen over de Hasseltse situatie.

Minister Paul Van Grembergen

Uiteraard loof ik alle nobele intenties. Een mandaat opnemen maar de inkomsten, verbonden aan dit mandaat, laten terugvloeien naar de stads- of gemeentekas is heel nobel. Er gelden echter een aantal regels waarbij men een onderscheid moet maken tussen verschillende situaties.

Indien een burgemeester verantwoordelijkheid wenst op te nemen als minister in de Vlaamse regering, duidt hij een waarnemend burgemeester aan. Hij blijft echter wel de titelvoerende burgemeester. Eenmaal aangeduid, blijft de waarnemende burgemeester in functie tot het ogenblik dat de minister weer burgemeester wordt. De waarnemende burgemeester ontvangt in dit geval het loon verbonden aan de functie van burgemeester. De minister ontvangt, buiten zijn ministeriële vergoeding en de zitpenningen voor het bijwonen van de gemeenteraad, geen enkele andere financiële vergoeding.

Het is ook mogelijk dat een burgemeester tijdelijk zijn ambt niet kan waarnemen. In dat geval moet hij een waarnemend burgemeester aanduiden. Hij heeft hierbij de vrije keuze om gelijk welke schepen te kiezen en hij kan daar in wisselen. In dit geval ontvangt de plaatsvervangende burgemeester, vanaf de tweede maand dat hij in functie is, de aan het burgemeesterschap verbonden vergoeding. Ook het schepencollege moet in dit geval weer vervolledigd worden door middel van de anciënniteitsregel : het lid met de grootste anciënniteit schepen. Deze schepen moet dus niet gekozen worden uit de gemeenteraad.

De vergoeding voor de burgemeester gaat dus naar de waarnemende burgemeester en de schepen met de meeste anciënniteitsjaren ontvangt de schepenvergoeding. Men kan in dit geval dus niet echt van een besparing spreken.

In ieder geval was de intentie nobeler dan de realiteit.

Hier schuilt precies de onduidelijkheid. Werd er te Hasselt wel een waarnemend burgemeester aangeduid? Men liet uitschijnen van niet. Men bracht immers enkel het financiële element ter sprake. Wie is er nu burgemeester te Hasselt? Dit is onduidelijk.

Ik hoop ook dat de minister de burgemeesters en schepenen die hun vergoeding wel aanvaarden niet veroordeelt.

Minister Paul Van Grembergen

Ik betreur deze laatste uitspraak van de heer Van Dijck. Aangezien de burgemeester van Hasselt, de heer Steve Stevaert de burgemeestersfunctie van Hasselt niet zal kunnen uitoefenen, moet hij een waarnemend burgemeester aanstellen. Zo schrijft de wet het voor.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.