U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

ONTWERP VAN DECREET

Verontreiniging door meststoffen

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 2, 4bis, 6, 6bis, 7bis, 7ter, 8bis, 9, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27bis en 30 en over de artikelen 2, 6, 9, 14, 19, 22, 23, 24, 26 en 30 van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

Jos De Meyer

Amendement 34 bij artikel 23 geeft uitvoering aan de resolutie die in januari werd goedgekeurd in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

Jef Van Looy

Amendement 39 betreft de decretale vastlegging van de evaluatie. We vragen dat er vóór 1 oktober van dit jaar een evaluatierapport zou worden ingediend, zodat er nog dit najaar een evaluatie zou moeten gebeuren, iets wat de meerderheid al drie jaar vraagt.

Frans Wymeersch

We onthouden ons bij de stemming over amendement 39 omdat de evaluatieperiode die werd gevraagd door de heer Denys veel korter is dan die in het amendement. We stellen voor dat de heer Denys een subamendement indient om de evaluatietermijn vast te leggen op 1 mei.

  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen 2, 6, 9, 14, 19, 22, 23, 24, 26 en 30 worden aangenomen.

Paul Van Malderen

Ik heb een stemafspraak met de heer Stassen.

Mieke Van Hecke

Ik heb een stemafspraak met de heer van Vaerenbergh.

Eric Van Rompuy

We hebben al enkele keren kunnen vaststellen dat de meerderheid niet in aantal was voor de stemming, maar we hebben dit niet willen uitspelen. Vanaf volgende week moet de meerderheid daarvoor niet meer op onze goodwill rekenen, zeker niet in de periode vóór de verkiezingen wanneer heel wat leden wellicht niet aanwezig zullen zijn.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

  • Het ontwerp van decreet wordt met 60 stemmen tegen 46 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.