U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN DECREET

Inrichting van een vervroegde gemeenteraadsverkiezing voor de stad Antwerpen op 18 mei 2003

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter : Vanmiddag heeft de heer Dewinter bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan voor het voorstel van decreet van de heren Dewinter en Penris tot inrichting van een vervroegde gemeenteraadsverkiezing voor de stad Antwerpen op 18 mei 2003.

Is het Parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van de heren Dewinter en Penris tot inrichting van een vervroegde gemeenteraadsverkiezing voor de stad Antwerpen op 18 mei 2003 onmiddellijk wordt behandeld. (Instemming)

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Dewinter en Penris tot inrichting van een vervroegde gemeenteraadsverkiezing voor de stad Antwerpen op 18 mei 2003.

De algemene bespreking is geopend.

De enige mogelijkheid om uit de diepe crisis te geraken is dit nooddecreet te stemmen. Als er aan het probleem geen democratische oplossing wordt geboden, dan vrees ik dat de democratie een deuk krijgt. Er is slechts een mogelijkheid, namelijk het woord geven aan de kiezer. Aangezien de minister niet wenst op te treden en de meerderheidspartijen er niet in slagen om een concrete oplossing te bieden, dienen er op 18 mei gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen te worden georganiseerd. Ik vrees dat er geen ander alternatief is. De politieke verantwoordelijkheid van de individuele bestuurders en van de politieke partijen is verpletterend. Het is niet legitiem om dezelfde partijen aan het bewind te plaatsen. Er moet worden nagegaan in hoeverre het wenselijk is om gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. Patrick Janssens heeft een paar dagen geleden zelf verklaard dat de verkiezingen op 18 mei gemeenteraadsverkiezingen worden. Dat zou een slechte zaak zijn voor paars-groen. Daarom dient men in het eigenbelang de twee van elkaar te scheiden. Men dient duidelijk te maken dat er enerzijds federale verkiezingen zijn en anderzijds gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Dit voorstel moet als muziek in de oren klinken van de vertegenwoordigers van paars-groen en van CD&V. De oppositie kan er onmogelijk tegen zijn dat de kiezer wordt geraadpleegd. Dat is de essentie van de democratie en de enige uitweg uit deze nefaste crisis.

Ik stel vast dat minister Van Grembergen blijkbaar belangrijkere verplichtingen heeft.

Francis Vermeiren

Minister Van Grembergen heeft zich verontschuldigd. Dit is het werk van het parlement, waarvoor hij het grootste respect heeft.

De bedoeling van dit voorstel is duidelijk. Ik kan me niet voorstellen dat men zich verzet tegen het feit dat de kiezer het laatste woord krijgt. (Applaus bij het VB)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Dewinter en Penris tot inrichting van een vervroegde gemeenteraadsverkiezing voor de stad Antwerpen op 18 mei 2003.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.