U bent hier

De voorzitter

Uitvoering van het akkoord betreffende de nachtvluchten vanuit Zaventem

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heren Van Hauthem en Bex tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de uitvoering van het akkoord betreffende de nachtvluchten vanuit Zaventem.

Joris Van Hauthem

Het eerste akkoord over de concentratie van de nachtvluchten boven de noordrand van Brussel kwam hier al uitgebreid aan bod. Het pleit voor de minister dat ze haar vergissing heeft ingezien, wat heeft geleid tot het akkoord dat op het Overlegcomité op 24 januari 2003 werd bereikt. Dit akkoord voerde een lichte spreiding van de nachtvluchten in en was op die manier een voorzichtige eerste stap in de goede richting.

Minister Durant stelt sindsdien echter alles in het werk om de uitvoering van dit akkoord tegen te werken. Ze floot zelfs premier Verhofstadt terug, die zich tot Belgocontrol had gericht met de vraag om de routes uit te tekenen en ervoor te zorgen dat zij operationeel konden worden vanaf 15 mei van dit jaar. Ten slotte weigerde minister Durant vorige week een antwoord te geven op de vragen van Kamerleden van meerderheid én oppositie over het uitblijven van de invulling van het op 24 januari bereikte akkoord. Premier Verhofstadt maakte gisteren in de Kamer duidelijk dat drie vierde van het akkoord zeker zal worden uitgevoerd voor 15 mei, maar dat het voor de routes boven Brussel wachten is tot 12 juni, dus na de verkiezingen.

Is het juist dat minister Durant bij de onderhandelingen over het eerste akkoord essentiële informatie heeft achtergehouden? Wat zal minister Dua doen om ervoor te zorgen dat het op 24 januari afgesloten akkoord onverkort wordt uitgevoerd? Zal zij op het Overlegcomité een duidelijke timing proberen af te dwingen?

Jos Bex

Al sinds februari vorig jaar beloven de federale regering en minister Durant ons op geregelde tijdstippen dat het probleem van de nachtvluchten een oplossing zal krijgen. In de praktijk gebeurt er echter niets. Ik geloof minister Durant daarom niet langer.

Kunnen Vlaanderen op basis van zijn normatieve bevoegdheden geen regeling uitwerken die leidt tot een spreiding van de nachtvluchten? Het voorstel van de actiegroep vormt daarvoor een goede basis. We moeten een evenwicht nastreven tussen de leefbaarheid van de omgeving en de economische rol van de luchthaven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet daarbij niet alleen de lusten willen genieten, maar ook bereid zijn de lasten te dragen.

- De heer Norbert De Batselier, voorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op.

Minister Vera Dua

Ook mijn geduld en dat van de Vlaamse regering is op. Het akkoord van 24 januari moet onverkort worden uitgevoerd. De Vlaamse regering kan echter alleen maar druk uitoefenen. Ik heb daarom een brief geschreven aan de federale premier en minister Durant om aan te dringen op het uitstippelen van de routes, de uitwerking van een weekendregeling met geluidsarme nachten, de aanstelling van een Nederlandstalige ombudsman en het maken van afspraken over de dagvluchten. De Vlaamse regering zal inderdaad vragen om dit akkoord opnieuw te bespreken op het Overlegcomité, dit om aan te dringen op de uitvoering van het akkoord.

Ik kan alleen maar de informatie beoordelen die ik heb ontvangen en weet dus niet of essentiële informatie ontbreekt. Gisteren had ik nog een vruchtbaar gesprek met de werkgroep Daedalus over de mogelijke routes en de technische mogelijkheden.

Ik vermoed dat de heer Bex met zijn verwijzing naar mijn normatieve bevoegdheden allusie maakt op mijn bevoegdheid om geluidsnormen te bepalen. Verschillende leden van de meerderheid zijn ervan overtuigd dat de tewerkstelling die de luchthaven creëert, zeer belangrijk is voor de streek en ik sluit me daar bij aan. We mogen de leefbaarheid van de luchthaven niet in het gedrang brengen. Ik had de bedoeling om in aansluiting op het eerste akkoord over de concentratie van de nachtvluchten een nieuw model van geluidsnormen uit te vaardigen, maar omdat we nu met een spreidingsmodel zitten, verandert alles.

Joris Van Hauthem

Ik ben blij dat het geduld van de Vlaamse regering opraakt. Minister Dua plaatst het dossier opnieuw op de agenda van het Overlegcomité, maar deze keer niet om over de voorwaarden te praten, maar wel over de timing. Wij steunen haar daarin. Federaal minister Durant verschuilt zich immers om electorale redenen achter allerhande details om het akkoord van 24 januari te saboteren. Waarom is het technisch onmogelijk om de route boven Brussel in gebruik te nemen voor 15 mei als dat voor de andere routes wel lukt?

Jos Bex

Niet alleen mijn geduld raakt op, ook mijn vertrouwen in minister Durant. Net zoals het Brussels Gewest kunnen wij eigen geluidsnormen invoeren.

Minister Vera Dua

Ik heb mijn administratie gevraagd het voorstel van de bewoners van de Noordrand te bestuderen om op basis ervan een nieuw geluidsnormenmodel op te stellen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.