U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 maart 2003, 14.00u

van André Moreau aan minister Mieke Vogels
144 (2002-2003)
van Jan Van Duppen aan minister Mieke Vogels
145 (2002-2003)
Johan De Roo

- De heer Johan De Roo, eerste ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

ACTUELE VRAGEN

Preventieve maatregelen tegen de verspreidingvan het SARS-virus

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heren Moreau en Van Duppen tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het SARS-virus.

André Moreau

De wereldgezondheidsorganisatie is bevreesd voor het nieuwe virus. Sommigen spreken over een nieuw soort griep. In ieder geval blijven er nog vele vragen bestaan. Ook de geneeskunde staat voor een raadsel. Naar analogie met de Spaanse griep die in 1918 losbarstte, zou het ook nu om een wereldwijde epidemie kunnen gaan die, net zoals toen, tienduizenden slachtoffers zal eisen.

De symptomen zijn plotse koorts, ademhalingsstoornissen, een hardnekkige hoest en spierpijn. Vooral bejaarden, mensen met een longaandoening en mensen met een zwak afweersysteem zijn er vatbaar voor.

Er zijn nu al een tiental doden. In ons land heeft men momenteel al weet van één zieke.

Welke preventieve maatregelen zal de minister tegebn dit nieuwe gevaar voor de volksgezondheid nemen?

Jan Van Duppen

In 1918 eindigde de oorlog met een virale pandemie die miljoenen slachtoffers eiste in de zwaar onderkomen bevolking. Die oorlog was begonnen met jonge mannen die, begeleid door luide marsmuziek en met bloemen zwaaiende meisjes, uitgewuifd werden. Vandaag start een oorlog met vredesbetogingen en mogelijk een nieuwe virale pandemie.

Momenteel zijn er al 300 gekende slachtoffers van het SARS-virus. Waar komt dit virus vandaan? Is het wel viraal? Gaat om familie van de mazelen of het bof-virus? Het wordt in ieder geval wereldwijd verspreid via het vliegverkeer.

Moet de minister echter geen statement maken naar de publieke opinie en de zorgverstrekkers? Ik hoor immers dat vele mensen ongerust zijn. Op de website www.vlaanderen.be of in recente persmededelingen van de Vlaamse regering wordt in ieder geval geen informatie verstrekt.

Momenteel verplichten een aantal scholen kinderen uit China een doktersattest in te dienen waarin verklaard wordt dat deze kinderen niet lijden aan een besmettelijke ziekte of geïnfecteerd zijn met het SARS-virus.

Ook op het federaal niveau blijft het stil. Momenteel zijn er misschien nog maar een tiental doden. Toch noemt de Wereldgezondheidsorganisatie de toestand bijzonder ernstig. Men mag echter niet overdrijven. Wel schieten we tekort in onze informatieverstrekking over dit alles.

Minister Mieke Vogels

Het is niet omdat men nog geen persmededelingen verspreid heeft of op een andere manier, met de media gecommuniceerd heeft, dat men niet met de zaak bezig is. De Gezondheidsinspectie staat in voortdurend contact met de Wereldgezondheidsorganisatie en de federale overheid.

De ervaring leert me dat als men de mensen aanmaant tot voorzichtigheid, dit precies paniek veroorzaakt.

Morgen zal er in ieder geval een interministeriële conferentie plaatsvinden waarbij ook de bevoegde administraties zullen betrokken worden. Alle geledingen van dit land zullen er dus voor zorgen dat de nodige maatregelen uitgevaardigd worden.

Intussen verspreidde de federale overheid wel al een persmededeling naar de ziekenhuizen en liet ze brochures uitdelen op de luchthavens aan mensen die uit streken komen waar het SARS-virus woedt.

In ieder geval zullen de huisartsen, het grote publiek en de intermediaire doelgroepen bijkomend geïnformeerd worden.

Volgens het laatste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nog maar vier sterfgevallen waarvan bewezen is dat ze te wijten zijn aan het SARS-virus.

Jan Van Duppen

Ik wil de minister terechtwijzen. Ik wou haar niet aanmanen om de bevolking in te lichten over het gevaar van een mogelijke epidemie, maar wel om de bevolking erop te wijzen dat het hier niet om een gruwelijke mysterieuze ziekte gaat.

Minister Mieke Vogels

Ik beschik over onvoldoende gegevens om de bevolking gerust te stellen.

Jan Van Duppen

Als eenvoudige huisdokter kan ik de minister vertellen dat het hier om een mineure vorm van een virale infectie gaat.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.