U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 maart 2003, 14.00u

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
De voorzitter

Aan de orde is het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van de geloofsbrieven van de heer Daelman.

De heer Ramon, verslaggever van de commissie, heeft het woord.

Frans Ramon

De commissie was samengsteld uit de heren Dewinter, De Batselier, Callens, Lootens-Stael, Penris, mevrouw Demeester-De Meyer en mezelf.

De heer De Batselier trad op als voorzitter.

De heer Carlo Daelman voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. De commissie stelt dan ook voor om de de heer Carlo Daelman te aanvaarden als geldig lid van deze vergadering. (Applaus)

De voorzitter

Mag ik aannemen dat het Parlement het eenparig eens is met de besluiten van de commissie? (Instemming)

Ik roep de heer Daelman uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit de grondwettelijke eed af te leggen.

- De heer Daelman legt de grondwettelijke eed af.

Namens alle collega's heet ik u van harte welkom in het Vlaams Parlement. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.