U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium.

Wilfried Aers

Het Vlaams Blok zal het ontwerp van decreet niet goedkeuren. Na het verzoekschrift en de petitie met meer dan 2500 handtekeningen hebben we voorgesteld om de stemming uit te stellen na een gesprek met de detectoramateurs. Waarom kan er met die mensen geen hoorzitting plaatsvinden? In de commissie hebben we een amendement ingediend om het woord 'mogelijk' te schrappen, omdat het werk van de amateurs anders onmogelijk wordt, maar dat is niet goedgekeurd. De amateurs worden door de huidige omschrijving van het begrip archeologische zone verbannen naar enkele marginale gebieden.

Het Vlaams Blok zal tegen dit ontwerp van decreet stemmen. Bij de bespreking van het verzoekschrift hebben we voorgesteld de stemming uit te stellen tot na het gesprek met de amateurs. Waarom wordt er geen hoorzitting georganiseerd?

Alle partijen hebben tegen het amendement gestemd dat we in de commissie hebben ingediend en dat ertoe strekte in de tekst het woord 'mogelijk' te schrappen. In de omschrijving die nu voorligt, kunnen nagenoeg alle gronden in Vlaanderen beschouwd worden als archeologische zone. Vlaanderen is sedert de nieuwe steentijd haast continu bewoond en het is ook sinds lang een dichtbewoond gebied, zodat er zich nagenoeg overal archeologische monumenten in de bodem bevinden.

De amateur-archeologen worden daardoor verbannen naar enkele marginale gebieden. Nochtans vernielen deze mensen geen monumenten of verstoren ze de archeologische context ervan niet. Metaaldetectie beprkt zich immers tot gebieden die door het ploegen van de akkers toch al grondig verstoord zijn.

Door het schrappen van het woord 'mogelijk' kon men een optimale bescherming van het archeologisch patrimonium garanderen en tegelijkertijd de amateur-archeologen de ruimte laten om hun hobby uit te oefenen.

We zullen een nieuw voorstel van decreet indienen om deze zaak recht te zetten.

  • Het ontwerp van decreet wordt met 91 stemmen tegen 19 bij 1 onthouding aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.