U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake cinematografische coproductie en de bijlagen I en II, opgemaakt in Straatsburg op 2 oktober 1992.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Johan Weyts, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Miel Verrijken

Vooral de Amerikaanse films zijn commerciële successen. Zij beschikken over enorme budgetten en zijn vakkundig gemaakt. Waarschijnlijk zou enkel een Europese spektakelfilm evenveel succes kunnen boeken.

Hollywood is destijds gesticht door geëmigreerde Europeanen, die gevlucht waren voor de nazi's. Hopelijk zal een vriendelijke Europese politiek nu een even succesvolle Europese filmindustrie op gang brengen. We zullen dit ontwerp van decreet goedkeuren. (Applaus bij het VB)

Minister Paul Van Grembergen

Dit ontwerp van decreet behelst de instemming met een Europees verdrag. Vlaanderen stimuleert in eerste instantie het eigen talent, onder meer door het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het is echter altijd goed dat de EU initiatieven neemt om de ontwikkeling van een Europese filmindustrie te bevorderen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake cinematografische coproductie en de bijlagen I en II, opgemaakt in Straatsburg op 2 oktober 1992.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.