U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Tsjechische republiek, ondertekend in Praag op 12 februari 2002.µ

De algemene bespreking is geopend.

Etienne Van Vaerenbergh

Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

Miel Verrijken

De Tsjechen zijn er in 1989 in geslaagd zich te bevrijden van een verpletterende dictatuur. Daarenboven zijn zij een aantal jaren geleden vrijwillig toegetreden zijn tot de NAVO. Dat brengt hen nog nader tot ons.

Een laatste punt betreft het humanisme binnen Europa. Tsjechië zal vanaf volgend jaar deel uitmaken van de Europese Gemeenschap, die een ware geloofsbrief is van het democratisch liberalisme. In 1957 zorgden de vaders van de Europese Unie met medewerking van de heer Spaak voor de verwezenlijking van liberale waarden zoals vrijheid van verkeer van goederen, personen en kapitaal. Wij verwelkomen de Tsjechen en later de Hongaren en we zijn blij dat zij op deze wijze toegang krijgen tot de grootste arbeidsmarkt ter wereld. Zij zullen geen problemen veroorzaken bij de inburgering in een Europese cultuur, zoals de islamitische volkeren dat wel doen. Een debat zoals deze ochtend werd gevoerd zal dan ook niet nodig zijn.

Tot op vandaag kennen we in Zuid-Spanje en Zuid-Italië een hoge werkloosheidsgraad van 20 procent. Deze landen bevinden zich binnen de Europese Gemeenschap en worden dus slecht behandeld door mensen die immigranten binnenbrengen van buiten de Europese Unie. In Europa zijn reeds genoeg werklozen en bovendien zullen deze mensen zich veel sneller inburgeren.

Een goed voorbeeld zijn de vele Polen die in de bouwnijverheid werkzaam zijn. Weliswaar hebben zij een toeristenvisum, maar in tegenstelling tot bepaalde andere bevolkingsgroepen waar men een werkloosheidspercentage vaststelt van 40 procent, zijn zij tenminste aan het werk.

Nadat de Tsjechen waren weggevlucht van het marxisme om hun vrijheid te verkrijgen, heeft de heer Havel zich als perfect democraat ook neergelegd bij de roep om scheiding van Tsjechië en Slowakije. Dat is op 48 uur geregeld. Nu staan beide volkeren veel dichter tot elkaar dan voorheen. Wij zouden misschien een studiegroep in het leven moeten roepen om ons te leren op 48 uur van de Walen verlost te raken. Het Tsjechische voorbeeld is uitstekend voor deze tijd.

De Tsjechen zullen nu met ons samenwerken. Het is wel duidelijk dat Europeanen niemand nodig hebben afkomstig van buiten Europa voor de verwezenlijking van onze beschaving.

Luc Van den Brande

Als commissievoorzitter in deze aangelegenheid wens ik toch duidelijk te maken dat de heer Verrijken daarnet niet de mening van de hele commissie heeft verwoord.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord, tussen de Vlaamse regering en de regering van de Tsjechische republiek, ondertekend in Praag op 12 februari 2002.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

van André Denys, Leo Peeters, Herman Lauwers en Ludo Sannen
1572 (2002-2003) nr. 1
van Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Johan Sauwens, Brigitte Grouwels en Mieke Van Hecke
1573 (2002-2003) nr. 1
van Eddy Schuermans
medeondertekenaars: Erik Matthijs, Eric Van Rompuy en Johan De Roo
1310 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.