U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de uitlatingen van twee kabinetsmedewerkers van de minister betreffende de omvang van het aanbod in de sector podiumkunsten.

Jos Stassen

Vorige maandag organiseerde de administratie een debat over het cultuurbeleid in 2010. De kranten hebben hieraan veel aandacht besteed. De Morgen publiceerde een artikelenreeks over de niet-gesubsidieerde sector, die werd afgerond met een interview met een aantal medewerkers van het kabinet van minister Van Grembergen. De raadgever voor de podiumkunsten nam daarbij een merkwaardig standpunt in.

In het voorjaar van 2000 werden de subsidies voor de podiumkunsten opgetrokken van 1,2 naar 1,7 miljard Belgische frank. Ik heb toen gezegd dat ik dat geen goede beslissing vond. Ik heb daarvoor drie argumenten gegeven. De erkenning van een te groot aantal theaters en dansgezelschappen kan leiden tot een overaanbod van producties, de kwaliteit van de producties dreigt in het gedrang te komen en de andere sectoren zullen voortdurend naar deze subsidiëring verwijzen.

Nu verklaren de kabinetsmedewerkers van minister Van Grembergen die indertijd beslist hebben over de erkenning van de gezelschappen, dat de podiumkunstenaars te veel producties aanbieden.

Onderschrijft de minister die kritiek? Welke conclusies trekt hij voor de volgende subsidiëringsronde?

Minister Paul Van Grembergen

In Vlaanderen zorgen de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde gezelschappen samen voor een groot podiumaanbod.

We hechten veel belang aan de kwaliteit en aan de diversiteit van dit aanbod. We stellen vast dat er wel voldoende diversiteit is, maar dat de kwaliteit soms te wensen overlaat.

Ik wil hierover overleg plegen met mijn medewerkers en met het parlement.

Jos Stassen

Ik begrijp het antwoord van de minister als een vorm van zelfkritiek. Ik veronderstel dat we hieruit de nodige conclusies kunnen trekken in het debat dat we vanaf maandag zullen voeren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.