U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 5 februari 2003, 14.00u

van de Vlaamse Regering
1355 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Onderwijs XIV

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen II.12, II.24, II.29, IV.14, V.8, V.9, VI.4, XI.5 en XI.18 over de artikelen II.12, II.24, II.29, IV.14, V.8, V.9, VI.4, XI.5 en XI.18 van het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIV.

Luc Martens

Op het einde van het debat over het ontwerp van decreet heeft de heer Sannen gezegd dat hij het ermee eens is om het de naam Berlare-decreet te geven. Als de meerderheid zo ondubbelzinnig stelt dat het ontwerp grotendeels geschreven is om de heer De Gucht te dienen, dan is dat een goede suggestie. Daarmee kunnen we hem de nodige eer bewijzen.

Eerst en vooral wensen we de schrapping van de verplichting om gemeentelijk onderwijs te organiseren ongedaan te maken. Verder willen we dat de Raad van State ernstig wordt genomen. Dat is een belangrijke instelling, waaraan men alleen kan voorbijgaan als men goede argumenten heeft. De Raad van State heeft twee keer een advies gegeven en daarmee is geen rekening gehouden. Zo heeft de raad ondubbelzinnig gesteld dat het uitdoofscenario aanvaardbaar is en geen niet-redelijke aantasting van de onderwijsvrijheid, maar de minister heeft uiteindelijk beslist dat men zedenleer moet blijven geven. Tevens gebruikt men de retroactiviteit op een onbehoorlijke wijze en zonder een ernstige argumentatie te geven. We willen het ontwerp op die drie punten amenderen.

De twee andere amendementen hebben betrekking op een aantal personeelsaangelegenheden voor het hoger onderwijs en op het NT2 in de Centra voor Volwassenvorming. We vinden dat het Nederlands beter in het reguliere dan in het contractonderwijs wordt ingeschreven. (Applaus bij CD&V)

Mieke Van Hecke

Ik heb een stemafspraak met de heer Stassen.

Bart De Smet

Ik heb een stemafspraak met de heer De Ridder.

De voorzitter
  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen II.12, II.24, II.29, IV.14, V.8, V.9, VI.4, XI.5 en XI.18 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIV.

  • Het ontwerp van decreet wordt met 60 stemmen tegen 48 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.