U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 januari 2003, 14.00u

van Marijke Dillen aan minister Paul Van Grembergen
99 (2002-2003)
van Jan Van Duppen aan minister Paul Van Grembergen
100 (2002-2003)
De voorzitter

Antwerpen Wereldboekenstad 2004

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van mevrouw Dillen en de heer Van Duppen tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over Antwerpen Wereldboekenstad 2004.

Marijke Dillen

Keer op keer worden vragen om uitleg, die reeds op de agenda van de commissie staan, hier als actuele vraag gesteld. Ik wil de voorzitter vragen om daar iets aan te doen, hoewel ik besef dat het reglementair toegestaan is. Ik dank hem omdat ik de kans krijg deze vraag als eerste te stellen.

Een selectiecommissie van Unesco heeft Antwerpen uitverkozen tot Wereldboekenstad 2004. Het dossier was ingediend door een samenwerkingsverband van onder meer literaire instellingen en uitgeverijen. Doel is het lezen te bevorderen en aandacht te vragen voor het boek.

Uiteraard zijn de initiatiefnemers best geplaatst om in te staan voor de voorbereiding. Nochtans heeft ook de minister van Cultuur een belangrijke taak bij de ondersteuning en begeleiding van het project. Ook andere ministers, onder meer de minister van Toerisme, kunnen een inbreng hebben. Het is een unieke kans om de Nederlandstalige literatuur en de Vlaamse auteurs te steunen.

Wat zal de bijdrage zijn van de Vlaamse regering? Komt er gestructureerd overleg? Zal de minister initiatieven nemen om de Nederlandstalige literatuur te steunen? Komt er samenwerking met de andere ministers en met Nederland?

Jan Van Duppen

Ik sluit me graag aan bij collega Dillen. Het is immers een bekommernis van heel Vlaanderen. Ik zou er echter een nieuwe dimensie willen aan toevoegen.

Na Madrid, Alexandrië en New Delhi is Antwerpen de vierde stad die door de Unesco uitgeroepen wordt tot Wereldboekenstad. Boeken en letteren moeten in onze, door het beeld bedreigde, cultuur maximaal gepromoot worden.

Wat zal de Vlaamse regering doen om deze uiterst belangrijke titel en om deze stad die zich in Noord-Westelijk Europa op een kruispunt van culturen bevindt, te promoten?

Aangezien morgen in Nederland en Vlaanderen de nationale gedichtendag is, wil ik hierbij een gedicht voorlezen van de Antwerpse dichter Leonard Nolens. Deze dichter droeg Antwerpen immers in zijn hart en beschreef op meesterlijke wijze de relatie van deze stad met het haar omringende platteland. (Draagt gedicht 'Verzoening' voor uit de bundel 'Tweedracht' van Leonard Nolens. Applaus)

Minister Paul Van Grembergen

Het is buitengewoon goed en belangrijk dat Antwerpen door de Unesco werd uitgeroepen tot de Wereldboekenstad voor 2004. Dit gebeurde niet vanzelf. Het Antwerpse stadsbestuur leverde immers, al dan niet in samenwerking met de Vlaamse regering, een zware inspanning.

De eer die Antwerpen te beurt valt, moet aangegrepen worden om de cultuur die de delta van de Lage Landen te bieden heeft, te tonen en te promoten. Wij zullen dit met enthousiasme steunen.

Momenteel beschik ik nog niet over een uitgewerkt plan. Eerstdaags volgt er wel overleg met de Antwerpse schepen van Cultuur Anthonis, met de Stichting Lezen, met boek.be en met het Vlaams Fonds voor de Letteren, met het oog op de samenstelling van een programma tegen 2004.

De uitwerking van een dergelijk programma overschrijdt echter de bevoegdheid van één minister. Momenteel is er aan de kust een literair initiatief waarvoor zowel de minister van Cultuur als die van Toerisme aanzienlijke bedragen uittrokken. Samenwerking met andere ministers is dus zeker mogelijk.

Bovendien zal heel de Vlaamse regering wel een inspanning willen doen om Antwerpen als havenpoort, metropool en zicht van Vlaanderen op de wereld te promoten.

Binnen afzienbare tijd komt er een uitgewerkt plan, dat aan het parlement wordt voorgelegd.

Marijke Dillen

Iedereen die het beste voor heeft met de Nederlandstalige literatuur, de Vlaamse auteurs en Vlaanderens internationale uitstraling, moet er mee voor zorgen dat Antwerpen Wereldboekenstad een immense weerklank krijgt. Ik ben uiteraard heel benieuwd naar de concrete plannen.

Jan Van Duppen

Ik wist dat minister Van Grembergen ingenomen zou zijn met het toekennen van deze titel. Hij beseft terecht dat heel de Vlaamse regering bij dit unieke moment betrokken moet worden. Het is echter bijzonder pijnlijk dat Antwerpen tot Wereldboekenstad wordt uitgeroepen op een moment dat het aantal zelfstandige boekhandels blijft dalen.

Minister Paul Van Grembergen

De heer Van Duppen en ik zijn op dat vlak volmondig met elkaar eens.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.