U bent hier

De voorzitter

Afbakening van overstromingsgebieden

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over eventuele toezeggingen van de minister betreffende de afbakening van overstromingsgebieden in het kader van het vernieuwde Sigma-plan.

Jos Stassen

Het Deltaplan was het Nederlandse antwoord op de grote overstromingen van 1952. In België werd in die periode het Sigmaplan opgesteld, dat uitging van het beginsel dat men het water moest beheersen.

Intussen heeft men echter ingezien dat het onmogelijk is het water te beheersen. Men moet zich ertoe beperken het te beheren. Op basis van die gedachte werd het vernieuwd Sigmaplan opgesteld. De stormstuw nabij Oosterweel, die om technische, financiële en ecologische redenen niet wenselijk was, werd geschrapt. Er werd in het Sigmaplan voorts beslist om ruimte te geven aan water op Nederlands grondgebied, door een verbinding te maken met de Oosterschelde. Ten slotte werd beslist om ook in het Scheldebekken zelf ruimte te geven aan water door gecontroleerde overstromingsgebieden in te richten. De grond die daarvoor nodig is - in totaal 400 hectare, meestal landbouw- of natuurgebied - moet dus een andere bestemming krijgen.

Naar aanleiding van de overstromingen zei iedereen dat er doortastend moet worden opgetreden. Wanneer er evenwel concrete maatregelen worden voorgesteld, rijst er protest, onder meer van de landbouwers die daarin worden gesteund door de Boerenbond.

Zo hebben CD&V en de Boerenbond van de heropening van de Mirabrug in Hamme gebruik gemaakt om minister Stevaert aan te spreken over het Sigmaplan en over het voornemen om ruimte te maken voor water.

Na de verklaringen in de pers vraag ik me af wat de minister bij die gelegenheid aan de boeren toegezegd heeft.

Minister Steve Stevaert

Ik heb naar aanleiding van de opening van de Mirabrug in de regio van de heer Stassen inderdaad een gesprek gehad met de landbouworganisaties.

Ik heb daar toegezegd dat de inspraak op een professionele manier zal georganiseerd worden, dat de gecontroleerde overstromingsgebieden zullen aangewezen worden op basis van een kosten-batenstudie, en dat er professionele communicatie nodig is over dit dossier. We moeten ruimte geven aan water, daarover kan geen twijfel bestaan.

Jos Stassen

Uit het antwoord van de minister heb ik begrepen dat het vernieuwd Sigmaplan zeker wordt uitgevoerd, maar dat over de wijze waarop nog kan gediscussieerd worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Karlos Callens aan minister Renaat Landuyt
93 (2002-2003)
van Thieu Boutsen aan minister Renaat Landuyt
94 (2002-2003)
van Gerald Kindermans aan minister Patrick Dewael, beantwoord door minister Renaat Landuyt
95 (2002-2003)
van Sonja Becq aan minister Mieke Vogels
97 (2002-2003)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.