U bent hier

De voorzitter

Oprichting van een Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Koen Helsen, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Ik vind het geen goede zaak dat er te vaak naar het schriftelijke verslag wordt verwezen. Het geven van een samenvattend verslag biedt diegenen die niet aanwezig waren tijdens de commissiebesprekingen, de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de inhoud van een ontwerp of voorstel van decreet.

Minister Steve Stevaert

Het ontwerp van decreet is ontstaan vanuit de vrees dat een eigen vermogen wordt onttrokken aan de instantie die het heeft opgebouwd. Flanders Hydraulics richt zich op de internationale markt en de extra middelen die daardoor worden gegenereerd, mogen niet worden gebruikt om de Vlaamse begroting aan te vullen maar wel om het Vlaamse instrumentarium uit te bouwen en om opdrachten op de internationale markt binnen te halen.

Verder heeft de commissie eenparig beslist om de Engelse benaming Flanders Hydraulics te behouden omdat die in het buitenland bekend is en omdat 99 procent van de klanten uit het buitenland afkomstig zijn. Het heeft weinig zin om een Vlaamse naam op de internationale markt te introduceren.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.