U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 januari 2003, 14.00u

De voorzitter

Beroepsopleiding voor laaggeschoolden

Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw Declercq tot de heer Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de beroepsopleiding voor laaggeschoolden.

Veerle Declercq

Uit een onderzoek van de RVA is gebleken dat laaggeschoolden minder kans hebben op een opleiding dan hooggeschoolden. De VDAB betwist deze cijfers. Hoe dan ook moet de minister aandringen op degelijk onderzoek dat in onderlinge afspraak gebeurt.

Uit het Strategisch Plan 2002 voor de werkgelegenheid is bovendien gebleken dat laaggeschoolden twee keer zo vaak werkloos worden dan de anderen. Laaggeschoolden staan er zeker slechter voor als ze bovendien vrouw, allochtoon of gehandicapt zijn. Zij zijn de eerste slachtoffers van de stijgende werkloosheid. Daarom zijn opleiding en sociale tewerkstelling zo belangrijk. We vragen dat er meer resultaatgericht zou gewerkt worden.

Minister Renaat Landuyt

De RVA, een federale instelling, laat blijkbaar onderzoek verrichten naar de beroepsopleidingen, hoewel deze bevoegdheid sinds jaren bij de VDAB ligt, een gewestelijke instelling. Nochtans zijn er voldoende problemen met de correcte uitbetaling van de werklozen, een zaak waarvoor de RVA wel bevoegd is.

De RVA is blijkbaar ook niet meer op de hoogte. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de studie gebaseerd is op het aantal mensen dat in klasverband les krijgt, terwijl veel laaggeschoolden een persoonlijke vorming krijgen die deel uitmaakt van een traject. Ook de telling van het aantal werklozen is niet correct.

Uit de monitoring van de Vlaamse overheid, die bijgewerkt is tot oktober 2002, blijkt dat de laaggeschoolden 53 procent uitmaken van de deelnemers aan het aanbod voor werklozen. In de persoonlijke begeleiding is het aandeel zelfs 62 procent. Er is dus bijzondere aandacht voor deze groep. Dat is bijzonder belangrijk in een periode van economische zwakte.

Veerle Declercq

Uit de monitoring blijkt dat er een probleem is. Met het oog op een totaalaanpak moet er overleg worden gepleegd met de ministers van Onderwijs en Welzijn. Al te vaak gaat men ervan uit dat de schuld voor probleem bij het individu ligt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.