U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Actuele vraag van de heer Peter De Ridder tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de lijst met beleidsprioriteiten in het kader van de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
Actuele vraag van de heer André Denys tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de campagne inzake onthaalvaders
Actuele vraag van de heer Walter Vandenbossche tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de plannen van de Franstalige onderwijsministers om het Nederlands als tweede taal in het Franstalig onderwijs in Brussel af te schaffen
Actuele vraag van mevrouw Veerle Declercq tot de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over beroepsopleiding voor laaggeschoolden
Actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de verklaringen van de minister betreffende een herziening van het federale luchthavenakkoord inzake de nachtvluchten
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.