U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 december 2002, 14.00u

Hulde
De voorzitter

De heer De Loor zal ons op 15 december verlaten, om zich geheel te wijden aan zijn gemeente Zottegem, na een parlementaire loopbaan van 21 jaar : hij kwam in 1981 in de Kamer, ging in 1987 naar de Senaat en werd in 1995 lid van het Vlaams Parlement. Sociale huisvesting en lokale aangelegenheden waren in die periode zijn geliefkoosde domeinen.

Wij kennen Herman De Loor als een harde onderhandelaar met een peperkoeken hart, die zich bekommert om de gewone mens in de straat. Hij is een democraat die onder de mensen staat. Zijn laatste realisatie is de versoepeling en inkorting van de procedure in het decreet tot wijziging van de namen van openbare wegen en pleinen.

Herman De Loor nam nooit een blad voor de mond, maar wel opbouwend en beargumenteerd. Daarbij ging hij confrontaties niet uit de weg. Het leverde hem het respect op van vriend en tegenstander. Ik dank hem voor zijn bijdrage en wens hem alle succes toe. (Applaus op alle banken)

Herman De Loor

Ik dank de collega's die zich de voorbije 21 jaar steeds loyaal hebben getoond, en dat zijn er velen. Ik dank ook degenen met wie ik verbaal geregeld in de clinch ben gegaan, en ook dat zijn er velen. Gelukkig lieten deze discussies nooit sporen na.

Ik verlaat dit parlement met twee grote bekommernissen. Mijn eerste zorg is wie in de toekomst onze parlementaire assemblees zal bevolken : échte volksvertegenwoordigers met een achterban of partijvertegenwoordigers die door het hoofdkwartier van de partij worden gedropt? (Applaus)

De kieshervorming die door Kamer en Senaat al werd goedgekeurd, zal ook hier immers nog moeten worden besproken. Voor mij is het duidelijk dat de verkiezing van de volksvertegenwoordigers er in elk geval niet democratischer op wordt.

Verder ben ik niet blij met het feit dat de invloed van de partijleden op de besluitvorming enorm verzwakt. Het centralisme neemt enorm toe en de democratische uitoefening van de macht dreigt in gevaar te komen. Die evolutie moet worden omgebogen.

Ik vraag om de nodige aandacht te besteden aan mijn bekommernissen. Ook veel parlementsleden zijn bezorgd over die zaken. Ze hebben de belangrijke taak om de politiek opnieuw aantrekkelijker te maken. Ik wens iedereen veel succes in het belang van de democratie. (Applaus op alle banken)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.