U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 december 2002, 14.00u

De voorzitter

Inspanningen voor daklozen bij strenge winters

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Vogels, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over inspanningen voor daklozen bij strenge winters.

De problematiek van de daklozen is brandend actueel. Deze dagen worden ze uit openbare gebouwen gejaagd, recht de bijtende vrieskou in. Er worden weliswaar een aantal initiatieven ontplooid maar in de steden blijft men toch met een aantal opvangproblemen kampen. Zo komen er jaarlijks een aantal mensen om door extreme weersomstandigheden.

Hoe gaan we om met daklozen? Wordt er gecoördineerd opgetreden of is alles gestoeld op vrijwilligerswerk?

Minister Mieke Vogels

De problematiek van de daklozen bestaat al lang. Sinds 1997 heeft de overheid echter een stappenplan uitgewerkt met het oog op extra opvang bij extreme weersomstandigheden. Dit stappenplan werkt.

Telefonische rondvraag leerde dat de Antwerpse centra voor algemeen welzijn 45 bijkomende opvangplaatsen ingericht hebben. Bovendien is men extra waakzaam op plaatsen waar veel daklozen samenkomen. Zij worden zo nodig naar de centra toegeleid. In Brussel verkeert het OCMW in een verhoogde staat van paraatheid en in Hasselt heeft men extra plaatsen in een plaatselijk rusthuis klaargemaakt. Hetzelfde geldt voor het Leuvense. Momenteel is er geen tekort aan opvangplaatsen. Er zijn nog geen extreme problemen.

Ik apprecieer de gedane inspanningen.

Als mensen uit een openbaar gebouw gedreven worden, vertelt men hun er dan ook bij waar ze wel terechtkunnen?

Minister Mieke Vogels

Men doet dit effectief. Er wordt hun duidelijk meegedeeld waar ze de rest van de nacht kunnen doorbrengen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

  • De vergadering wordt geschorst om 15.36 uur.
  • De vergadering wordt hervat om 16.16 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.