U bent hier

Eric Van Rompuy

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

De heer Eric Van Rompuy : Wij vragen voorts de agenda aan te vullen met drie moties betreffende een belangenconflict. De eerste, van de heren Schuermans, Van Rompuy, Matthijs en De Roo, handelt over de niet-aftrekbaarheid van gewestbelastingen; de tweede en de derde, beide van mevrouw Becq, mevrouw Van Cleuvenbergen en mevrouw Merckx-Van Goey, gaan respectievelijk over het federale kenniscentrum voor gezondheidszorg en over het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten.

Ook wij vragen de agenda aan te vullen. Het gaat om de motie van de heren Loones, Vandenbroeke en mezelf betreffende een belangenconflict, naar aanleiding van de niet-aftrekbaarheid van gewestbelastingen.

André Denys

Als we onze agenda voortdurend op deze schaal aanvullen, verliest de spoedprocedure veel aan kracht. Ik begrijp dat de oppostie de agenda wil uitbreiden met het belangenconflict betreffende de niet-aftrekbaarheid van gewestbelastingen, maar de andere onderwerpen ken ik amper. Laat staan dat ik over de dringendheid ervan kan oordelen.

Ludwig Caluwé

De Europese ministerraad voor Leefmilieu spreekt zich maandag uit over de richtlijn inzake de handel in uitstootrechten. Omdat minister Gabriels de commissievergadering daarover vroegtijdig verliet, is dit onze laatste kans om over de houding van de Vlaamse regering terzake te discussiëren.

André Denys

Ik heb daar alle begrip voor.

Eric Van Rompuy

De twee moties betreffende een belangenconflict van mevrouw Becq c.s. gaan over een onderwerp uit het ontwerp van programmawet, waarover de Kamer zich volgende week zal uitspreken. Wij vragen de procedure op te schorten met het oog op overleg. Ik kondig hier gewoon aan dat wij de spoedbehandeling vragen. Ik veronderstel dat de teksten uitgedeeld zullen worden, zodat we deze middag kunnen discussiëren over onze vraag.

Ludo Sannen

Tot nu toe beschikken we over geen enkele tekst.

André Denys

Ik wil de discussie niet uitsluiten. Door al te vaak te vragen naar een dringende bespreking, brengt men echter de algemene werking in het gedrang.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons om 16 uur uitspreken over het voorstel tot spoedbehandeling en de voorstellen tot aanvulling van de agenda.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.