U bent hier

De voorzitter

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Bij brieven van 2 en 3 december 2002 vraagt de heer Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, de agendering in plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een agentschap voor Buitenlandse Handel.

De beraadslaging en de stemming hierover waren op verzoek van de minister in de plenaire vergadering van 13 november 2002 voor onbepaalde tijd verdaagd.

De minister vraagt nu het ontwerp van decreet te agenderen op woensdag 11 december 2002.

Is het parlement het eens om het ontwerp van decreet toe te voegen aan de agenda van woensdag 11 december 2002? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.