U bent hier

De voorzitter

Beleidsinitiatieven inzake de gehandicaptenproblematiek

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over beleidsinitiatieven inzake de gehandicaptenproblematiek, naar aanleiding van het Europees Jaar van Personen met een Handicap.

Kris Van Dijck

2003 is het Europees Jaar van Personen met een Handicap. De federale regeringscommissaris heeft het voorstel gelanceerd dat elke minister een beleidsmaatregel zou nemen die tegemoetkomt aan de problemen van personen met een handicap. In alle beleidsdomeinen moet er daarmee rekening worden gehouden. Ondersteunt de minister het voorstel van de federale regeringscommissaris? Is ze bereid om de andere ministers ertoe aan te zetten om terzake initiatieven te nemen?

Minister Mieke Vogels

Met het Europees Jaar van Personen met een Handicap wil de Europese Raad aan de Europese burgers duidelijk maken dat er nog veel te doen is vooraleer personen met een handicap als volwaardige burgers worden beschouwd. Er is een nationale raad opgestart onder voorzitterschap van mevrouw Van Gool. De gemeenschappen zijn daarbij betrokken en er werden financiële verbintenissen aangegaan. Vlaanderen krijgt van Europa 160.000 euro en stelt 160.000 euro uit de eigen begroting ter beschikking. Het budget bedraagt dus 320.000 euro. Eind vorig jaar werd aan het Vlaams Fonds gevraagd om een werkprogramma op te stellen om te starten met projecten in Vlaanderen. Van de 400 voorstellen werden er 125 geselecteerd. Die werden vorige zaterdag bekend gemaakt.

Het laatste jaar werden in Vlaanderen al initiatieven voor mensen met een handicap genomen, bijvoorbeeld de doventolken in het hoger onderwijs, het decreet basismobiliteit en begeleid werken in de recyclagecentra. Ik sluit me aan bij het voorstel van mevrouw Van Gool, dat goed is, en zal aan de collega-ministers vragen om tegen januari 2003 een lijst op te stellen met tien haalbare voorstellen om de integratie van personen met een handicap te bevorderen.

Kris Van Dijck

Ik kijk uit naar de voorstellen. Ik onderstreep dat er een inclusief beleid voor personen met een handicap moet worden gevoerd.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.