U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Jaarlijks verslag van de kinderrechtencommissaris
Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Gemeenschapsaangelegenheid)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de morgenvergadering
Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Gemeenschapsaangelegenheid)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.