U bent hier

De voorzitter

INTERPELLATIES

Recente uitspraken van de mi­nis­ter inzake de afbouw van een eigen Vlaams buitenlands beleid

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde interpellaties van de he­ren Van den Brande en Van Overmeire tot de heer Ga­briels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Han­del en Huisvesting, over de recente uitspraken van de minister inzake de afbouw van een eigen Vlaams buitenlands beleid en van de heer Loo­nes tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse re­ge­ring, over de recente uitspraken van de heer Jaak Gabriels, Vlaams mi­nis­ter van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huis­ves­ting, inzake de afbouw van een eigen Vlaams buitenlands beleid.

Luc Van den Brande

Mijn interpellatie is gericht tot minister Gabriels. Uiteraard beslist de Vlaamse regering wie antwoordt. Blijkbaar is dat de minister-president. Ik zou wel graag een antwoord hebben van de minister bevoegd voor het buitenlandse beleid.

De voorzitter

De Vlaamse regering bepaalt wie antwoordt.

De vergadering wordt geschorst om 11.10 uur.
De voorzitter

- De vergadering wordt hervat om 11.19 uur.

De voorzitter : Het Vlaams Parlement heeft minister Gabriels uitgenodigd. We hebben het bewijs dat die uitnodiging op zijn kabinet aangekomen is. Desondanks beweert de minister de documenten niet te hebben ontvangen.

Ik stel voor de interpellaties te houden in aanwezigheid van de minister om 13.30 uur.

Eric Van Rompuy

Ik betreur het dat minister Gabriëls hier niet is. Hij is te moe van de missie maar een journalist die hem vergezelde is wel aanwezig.

De voorzitter

De missie is niet de reden van zijn afwezigheid. We zullen hem vorderen om 13.30 uur.

Jan Loones

Mijn interpellatie is gericht tot de minister-president.

De voorzitter

Ik benadruk nogmaals dat de regering beslist wie antwoordt op de interpellatie. Minister Gabriels is in opspraak gekomen door zijn uitspraken over het Vlaamse buitenlandse beleid.

Jan Loones

De minister-president is hier aanwezig en weigert te komen. Hij kan zich toch niet verschuilen achter het niet-toekomen van de documenten.

De voorzitter

De minister-president is in het Vlaams Parlement voor een fractievergadering. Telkens het parlement zijn aanwezigheid vraagt, is hij hier.

Luc Van den Brande

Ik ga akkoord met het voorstel van de voorzitter. De minister-president wenst blijkbaar niet te antwoorden.

Ik wijs erop dat de minister van Buitenlands Beleid node ingaat op de vraag om aanwezig te zijn in de commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden.

De voorzitter

We zullen lessen trekken uit dit bijkomende incident. Ik zal een brief richten aan de minister-president en minister Gabriels aansporen om meer aanwezig te zijn in de commissie.

van Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Johan Sauwens, Ludwig Caluwé, Brigitte Grouwels en Mieke Van Hecke
1436 (2002-2003) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.