U bent hier

De voorzitter

Tekort aan mestverwerkingsinstallaties

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren De Meyer, Van Looy en Kindermans en mevrouw Gardeyn-Debever tot besluit van de op 17 oktober 2002 door de heer De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over het tekort aan mestverwerkingsinstallaties.

Jos De Meyer

We vragen dat de regering een evenwichtig en sterk pakket maatregelen uitwerkt om de mestverwerking mogelijk te maken. Ik vraag dat iedereen de motie goedkeurt.

André Denys

Er is ook een motie ingediend door leden van de meerderheid. Die is beter om de mestverwerking te stimuleren. Ik vraag dat de heer De Meyer zijn motie intrekt en onze motie ondersteunt.

Isabel Vertriest

In de motie van CD&V staan zaken die niet stroken met de werkelijkheid, bijvoorbeeld punt 5. De motie is voorbijgestreefd.

- De met redenen omklede motie wordt met 40 stemmen tegen 55 bij 5 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.