U bent hier

De voorzitter

Toekenning van een afwijkende vakantieregeling aan een Franstalige faciliteitenschool in Sint-Genesius-Rode

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw Grouwels en de heren Van Dijck en Martens tot besluit van de op 17 oktober 2002 door mevrouw Grouwels in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de toekenning van een afwijkende vakantieregeling aan een Franstalige faciliteitenschool in Sint-Genesius-Rode.

Brigitte Grouwels

Het Vlaams Parlement heeft herhaaldelijk moties goedgekeurd waarin duidelijk wordt gesteld dat het faciliteitenonderwijs gericht is op de integratie in de Vlaamse Gemeenschap. Het is onlogisch om dergelijke scholen bijkomende mogelijkheden toe te kennen om zich op de Franse Gemeenschap te richten. We vragen dat de Vlaamse regering aan de faciliteitenscholen niet langer de toestemming verleent om hun vakantieregeling op Franstalig België af te stemmen. Men mag geen bijkomende faciliteiten creëren.

Luk Van Nieuwenhuysen

De VUB-studie over de faciliteiten bevestigt dat die leiden tot segregatie in plaats van integratie. De faciliteitenschool in Sint-Genesius-Rode werkt de segregatie in de hand en schaart zich achter de Franstalige interpretatie van de faciliteiten. In 1995 was er een gelijksoortig geval. De toenmalige minister van Onderwijs heeft zijn vergissing toegegeven en gesteld dat er geen herhaling zou komen. Mevrouw Vanderpoorten vindt de afwijking blijkbaar normaal. We zullen de motie goedkeuren.

  • De met redenen omklede motie wordt met 47 stemmen tegen 56 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.