U bent hier

De voorzitter

Kosteloosheid van het basisonderwijs en van het onderwijs

Intrekking

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren De Meyer en Martens, mevrouw Heeren en de heer Vanleenhove tot besluit van de op 17 oktober 2002 door de heren De Meyer en Martens in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, respectievelijk over de kosteloosheid van het basisonderwijs en over de kosteloosheid van het onderwijs.

Er zijn twee amendementen van mevrouw Claes en de heren Sannen, Roegiers en Keulen respectievelijk op het eerste en het tweede gedeelte van de met redenen omklede motie.

Jos De Meyer

Door op die manier te amenderen verliest de met redenen omklede motie haar kracht. Ik trek mijn motie dan ook in.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.