U bent hier

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

Financiële situatie en toekomst De Lijn

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Sauwens en Caluwé tot besluit van de op 8 oktober 2002 door de heer Sauwens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de financiële situatie en toekomst van De Lijn.

Johan Sauwens

De motie spruit voort uit een eerlijke bekommernis voor de toekomst van De Lijn. Ook een publieke onderneming moet geschraagd worden door een financieel evenwicht.

Men moet vermijden dat er een te grote schuldenlast wordt opgestapeld en ervoor zorgen dat er voldoende investeringen kunnen plaatsvinden. Anders glijdt men af naar Cubaanse toestanden.

Het is symptomatisch dat er gisteren te Leuven gestaakt werd. Men rijdt er weliswaar vele kilometers maar de kwaliteit van de dienstverlening laat te wensen over. Dertig procent van de bussen is ouder dan tien jaar

In het voorjaar heb ik daarover gesproken met minister Stevaert en enkele verantwoordelijken van De Lijn. Minister Stevaert heeft mijn opmerkingen gewoon van tafel geveegd, maar deze zomer bleek uit ettelijke krantenartikels dat De Lijn er financieel niet goed voorstaat. Intussen weten we dat er nog enkele kostenstijgingen zijn bijgekomen. Minister Stevaert blijft mijn opmerkingen van tafel vegen en verwijst naar het maandelijkse overleg met De Lijn : alles zal intern gecompenseerd worden.

Uit de begroting voor 2003 blijkt dat de betalingskredieten voor De Lijn maar met 1,4 percent zullen stijgen. Dat is een grove onderschatting. Bovendien blijven de eigen inkomsten van De Lijn dalen. Het is dus een illusie dat gratis openbaar vervoer nieuwe reizigers zou overtuigen.

Gezien de precaire situatie van de NMBS en het faillissement van Sabena vragen we de Vlaamse regering nauwlettend toe te zien op de financiële toestand van De Lijn. (Applaus bij CD&V en het VB)

  • De met redenen omklede motie wordt met 45 stemmen tegen 52 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.