U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Experimenten inzake deeltijds telewerk in de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Ceysens en de heer Laverge betreffende het opzetten van experimenten inzake telewerk in de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen (opschrift gewijzigd door de commissie : voorstel van resolutie betreffende het opzetten van experimenten inzake deeltijds telewerken in de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen).

Veerle Declercq

, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijke verslag, maar neem de gelegenheid te baat mijn persoonlijke mening te verwoorden. De commissiebesprekingen zijn zeer vlot verlopen. We hebben aandacht willen besteden aan de kwaliteit van het leven van de werkende mens en de combinatie van gezin en arbeid. We willen deeltijds telewerken alle kansen geven, zonder de mogelijke negatieve effecten ervan uit het oog te verliezen. Ik hoop dat de administratie rekening zal houden met dit voorstel van resolutie.

Patricia Ceysens

Het is jammer dat de heer Laverge, die daarstraks nog op de tribune zat, niet meer aanwezig is. Bij zijn afscheid veertien dagen geleden omschreef hij zichzelf als een man van de ondernemingswereld. Ik heb hem hier vooral leren kennen als een familieman. Wij hebben samen gewerkt aan de dienstencheques en de promotie van telethuiswerken.

Omdat we er ons bewust van zijn dat veel instrumenten om telewerk aan te moedigen, federaal zijn, hebben we alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de Vlaamse overheid dan toch al het goede voorbeeld zou geven. Dit heeft geresulteerd in dit voorstel van resolutie over experimenten inzake deeltijds telewerken in de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen.

Ik heb telewerk in de praktijk toegepast en kan getuigen dat ik in deze zalige periode mijn taak als moeder perfect kon combineren met mijn werk.

Aanvankelijk aarzelden een aantal parlementsleden. Het isolement van telewerkers wordt tegengegaan door nieuwe sociale contacten.

In september hield minister Van Grembergen een persmededeling over telewerken. Wat zijn de projecten? Hoe verlopen de onderhandelingen met de vakbonden? Hoe staat het met de satellietkantoren? Ik hoop dat we deze vragen later met de regering kunnen bespreken. (Applaus bij CD&V, de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Jan Laurys

Telewerk biedt geen mirakeloplossingen, noch voor de mobiliteit, noch voor de combinatie arbeid-gezin. Op welke manier zal het voorstel van resolutie passen in de voorstellen van minister Van Grembergen? Het statuut van telethuiswerkers is ook nog niet duidelijk. Zullen de werknemers bijvoorbeeld voldoende verzekerd zijn? Voor het overige is CD&V het eens met het voorstel.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.