U bent hier

De voorzitter

Doorstroming van het verkeer tijdens de uitvoering van de werken voor het Antwerpse Masterplan

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Voorhamme tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over begeleidingsmaatregelen om de doorstroming van het verkeer te garanderen tijdens de uitvoering van de werken voor het Antwerpse Masterplan.

Robert Voorhamme

De laatste maanden oefenen steeds meer organisaties kritiek uit op de uitvoering van de werken in het kader van het Masterplan. Men vreest dat de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van een aantal centra in het gedrang komen en dat dit economische gevolgen kan hebben. De conclusie dat men de werken in de tijd moet uitbreiden, is verkeerd. We hebben met ongeduld gewacht op de uitvoering van het Masterplan en het is belangrijk dat het op een zo kort mogelijke tijd wordt gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat de vrees terecht is. Door de werken is er op een aantal punten in en rond Antwerpen een bijna verzadiging van de verkeersstromen. Dat betekent dat kleine incidenten voldoende zijn om tot stilstaand verkeer te leiden. Kunnen er begeleidende maatregelen genomen worden die de doorstroming van het verkeer garanderen?

Minister Steve Stevaert

Antwerpen gaat een periode van grote openbare werken tegemoet en dat zal veel hinder opleveren. Toch moeten we het Masterplan zonder verder uitstel realiseren. De werken aan de leien zijn trouwens al begonnen.

We moeten wel inspanningen doen om de overlast te beperken. We hebben al een aantal contacten gelegd. Eén van de resultaten daarvan is het Stoepenplan waaraan trouwens ook een doorstromingsplan is gekoppeld.

Dat zal echter niet volstaan. Daarom wil ik het stadsbestuur een aantal voorstellen doen.

Een eerste voorstel is dat de Antwerpse politie vier ploegen ter beschikking zou stellen die in direct contact zouden staan met de dispatching van De Lijn, zodat ze bij probleemsituaties binnen de tien minuten ter plaatse kunnen zijn. Dat zou een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer moeten garanderen.

Een tweede voorstel is dat er -naar analogie met de witte tornado's die de Antwerpse stoepen proper houden -een systeem van oranje tornado's zou worden georganiseerdom hetfout parkeren tegen te gaan. Het Vlaams Gewest zou twee takelwagens ter beschikking stellen, die zouden worden vergezeld door de Antwerpse verkeerspolitie, waardoor een snelle reactie mogelijk zou worden.

Ik heb de indruk dat het Antwerpse stadsbestuur achter dat voorstel staat. Ik hoop dat deze voorstellen zo snel mogelijk kunnen worden opgenomen in een protocol tussen de stad Antwerpen, de Vlaamse vervoermaatschappij en het Vlaams gewest.

Robert Voorhamme

Het verheugt me dat de minister formeel gezegd heeft dat de kritiek naar aanleiding van de overlast geen aanleiding kan zijn om de werken op de lange baan te schuiven. Het Stoepenplan zal wellicht binnenkort goedgekeurd worden. Het voorstel over een samenwerking tussen de Antwerpse politie en De Lijn is vernieuwend. Ik hoop dan ook dat het kan rekenen op de steun van het stadsbestuur. Een snelle reactie bij overtredingen kan trouwens het gedrag van de chauffeurs sneller bijsturen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.