U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2002, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Hauthem tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over de verklaringen van de minister-president inzake de afbouw van de faciliteiten.

Joris Van Hauthem

De minister-president heeft gedurende zijn slottoespraak bij de viering van het vijfjarig bestaan van vzw De Rand een aantal krasse uitspraken gedaan. Zo pleitte hij voor een uitdovend karakter van de faciliteiten omdat ze niet zouden bijdragen tot de integratie van de inwijkelingen.

In dezelfde toespraak nam de minister-president echter ook afstand van de omzendbrief Peeters en verklaarde hij dat deze brief geen goed middel was om een integratie te verwezenlijken. Precies deze omzendbrief is een goed middel om de faciliteiten restrictief te kunnen interpreteren.

Het getuigt van lef dat de minister-president deze uitspraken deed aangezien er de afgelopen 3 jaar geen sprake was van een coherent beleid voor de Vlaamse rand. Het sociale woonbeleid waarmee men getracht heeft om de Vlaamse aanwezigheid in de rand te versterken is trouwens uitgedraaid op een fiasco.

Wat gaat de minister-president nu precies doen om de faciliteiten af te schaffen? Of blijft het, onder het motto 'Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden', enkel bij krasse uitspraken?

Minister Patrick Dewael

Ik was ook verbaasd over al die media-aandacht. De zaken die ik gezegd heb, heb ik immers, altijd al verkondigd. Faciliteiten dienen om inwijkelingen te faciliteren in hun contacten met de overheid. Het is dus een uitdovend proces. De omzendbrief Peeters paste perfect in deze strategie.

Ik zou de faciliteiten wel willen afschaffen maar ze werden tijdens de legislatuur van 1987-1988 vastgelegd met een bijzondere dubbele meerderheid.

De waarheid heeft ook zijn rechten.

Niet alleen mijn uiteindelijke doelstelling verschilt van die van het Vlaams Blok. Voor mij dient de staatshervorming ook in fases te verlopen. De voorlopig laatste fase van de staatshervorming, het Lambermontakkoord, wordt momenteel volop uitgevoerd. Toch moeten we ons al voorbereiden op een volgende stap. We moeten een front vormen om na de volgende federale verkiezingen nieuwe stappen te zetten gebaseerd op de resoluties van het Vlaams Parlement. Meer financiële autonomie, mobiliteit - inclusief de NMBS -, het gezins- en gezondheidsbeleid en het tewerkstellingsbeleid staan bovenaan mijn lijst.

De faciliteiten hebben de inburgering van de Franstaligen niet bevorderd. Daartoe zal meer nodig zijn dan de circulaire-Peeters verdedigen, maar daarover moeten we het hebben in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand.

Dat de Franstalige partijen niet applaudisseren is logisch, maar de Vlaamse partijen dienen op dat vlak samen te spannen. (Applaus bij de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Joris Van Hauthem

U bent een handige man : u antwoordt niet op mijn vragen en herhaalt gewoon wat u al zo vaak hebt gezegd. De faciliteiten afschaffen staat niet eens op uw lijstje. U heeft daar nochtans al tweemaal de kans toe gehad : tijdens de regeringsonderhandelingen en naar aanleiding van het Lambermontakkoord. Ik beschouw dit als het zoveelste medianummertje.

Minister Patrick Dewael

Het verschil tussen het Vlaams Blok en de andere partijen is dat de andere partijen voor een stapsgewijze aanpak opteren. Omdat onze uiteindelijke doelstelling verschilt, leidt elke vraag van het Vlaams Blok over de staatshervorming tot een vals debat.

Joris Van Hauthem

Wij verzetten ons niet tegen een stapsgewijze aanpak. De stappen die voor 2001 werden gezet, vond u overigens ook maar niets. Het klopt dat wij een andere doelstelling hebben, maar onze doelstelling is tenminste duidelijk. Dat kan niet gezegd worden van alle meerderheidspartijen. Daarom antwoordt u ook niet op mijn vragen. (Applaus bij het VB)

Minister Patrick Dewael

Wat we voor 2001 goed vonden, keurden we wel goed.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.