U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 oktober 2002, 14.00u

van Jan Van Duppen aan minister Renaat Landuyt
15 (2002-2003)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot de heer Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de tewerkstellingsproblematiek in de Kempen.

Jan Van Duppen

De voorbije weken hebben we vernomen dat Vlaanderen op het vlak van gezondheidszorg, tewerkstelling en onderwijs aan de top staat op Europees en op wereldniveau. We zijn daar fier op, maar het is niet zeker of die positieve berichten op alle Vlamingen van toepassing zijn.

Vorige week vrijdag werd in de Kempen een manifestatie gehouden. Daarmee wilde men aandacht vragen voor het feit dat de tewerkstellingsgraad in de Kempen veel lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Bij economische problemen blijken de eerste klappen ook in die regio te vallen. Sinds nieuwjaar zijn er al 1086 arbeidsplaatsen verdwenen en de aangekondigde herstructureringen zouden voor het einde van het jaar opnieuw leiden tot een verlies van 750 tot 1000 banen. De mannenwerkloosheid stijgt er met zeventien procent, terwijl er in Vlaanderen een dalende trend is. De vrouwenwerkloosheid, die in de Kempen toch al hoog was, neemt verder toe, net als de werkloosheid bij hooggeschoolden en jongeren. Dit zijn verontrustende cijfers. Bovendien is er in deze regio ook een relatief laag aantal arbeidsplaatsen in de social profitsector.

Wat gaat de Vlaamse regering doen om de stijging van de werkloosheid in deze regio te counteren?

Minister Renaat Landuyt

De voorbije jaren zijn er in de Kempen inderdaad gemiddeld duizend arbeidsplaatsen per jaar verloren gegaan door herstructureringen en faillissementen.

Bij mijn aantreden als minister van Werkgelegenheid in 1999 werd ik geconfronteerd met de situatie van Verlipack. Toen heeft de Vlaamse regering bijzondere maatregelen genomen, vooral voor het verwerven van Europese steun. Voor de Kempische regio zijn inderdaad specifieke inspanningen nodig. Daarom hebben we vorige week via het subregionale tewerkstellingscomité van de regio en via de VBAB van Turnhout een aantal gegevens laten verzamelen. In een interkabinettenwerkgroep willen we het aanbod van de Vlaamse regering voor de regio uitwerken. Met die bedoeling willen we alle actoren van de regio samenbrengen.

Het ligt niet in de bedoeling van de Vlaamse regering om naar aanleiding van collectieve ontslagen het sociaal overleg te beïnvloeden. We beseffen wel dat men soms te weinig op de hoogte is van de steun die de Vlaamse regering kan bieden voor outplacement. De Kempische regio kan ook een beroep doen op Europese steun en dat vanuit drie invalshoeken. Dat wil ik bekijken met alle sociaal-economische actoren van de regio. We willen daarbij dezelfde procedure volgen als voor Vlaams-Brabant naar aanleiding van de moeilijkheden rond Sabena.

Jan Van Duppen

Ik hoop dat de Vlaamse regering krachtig zal reageren. Een bijeenkomst van de lokale actoren volstaat niet. De Europese steun dient onder meer gebruikt te worden voor de sanering van vervuilde bedrijventerreinen, maar deze gelden dienen zeer snel gebruikt te worden.

Vermits minister Landuyt ook bevoegd is voor toerisme, willen we ook de toeristische ambities van de Kempische regio in herinnering brengen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.