U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 9 juli 2002, 14.00u

van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
948 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Controle op de regeringsmededelingen

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende controle op de regeringsmededelingen.

- Het voorstel van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 96 stemmen bij 21 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 94 stemmen bij 20 onthoudingen aangenomen.

van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
947 (2001-2002) nr. 1
van Isabel Vertriest, Jacky Maes, Patrick Lachaert en Jos Bex
967 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.