U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 9 juli 2002, 14.00u

van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
515 (2000-2001) nr. 1
van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
947 (2001-2002) nr. 1
van Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz
948 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

VOORSTELLEN VAN DECREET

Controle op de communicatie van de overheid

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Norbert De Batselier, Ludwig Caluwé, Dirk Holemans, Francis Vermeiren en Sven Gatz houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid.

De algemene bespreking is geopend.

Leo Peeters

, verslaggever : Ik breng verslag uit van de besprekingen van zowel het voorstel van decreet houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid, het voorstel van bijzonder decreet houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement als het voorstel van decreet houdende controle op de regeringsmededelingen.

De oorspronkelijke voorstellen van de heren Caluwé en De Batselier werden voor advies aan de Raad van State voorgelegd en resulteerden na amendering in de voorliggende voorstellen. Het is de bedoeling om de controle op de informatieverstrekking te verduidelijken voor de hele Vlaamse overheid. Hiervoor werd ook een beroep gedaan op voorstellen van de informatieambtenaar.

De doelstellingen zijn : een kwaliteitsvol communicatiebeleid met een rol voor de nieuwe media, een toetsing door een onafhankelijk college en de inschrijving van een bestraffingmogelijkheid.

De heer Caluwé wees er terecht op dat deze voorstellen werden opgesteld op een moment dat het Vlaams Parlement nog niet bevoegd was voor de controle op de verkiezingsuitgaven. Als daarvoor een decreet wordt uitgewerkt, moet ook in dat decreet de bestraffingmogelijkheid worden ingeschreven.

De regering staat volledig achter deze voorstellen en wijst erop dat zij al een code van goede praktijken toepast. Zij is verheugd dat een expertencommissie zich hierover inhoudelijk zal kunnen uitspreken. De voorzitter wees ten slotte op het grote belang van deze voorstellen, die een ruim toepassingsgebied kunnen beslaan.

De voorstellen van decreet werden met zes stemmen bij twee onthoudingen aangenomen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van bijzonder decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Leo Peeters, verslaggever, heeft reeds verslag uitgebracht.

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Controle op de regeringsmedelingen

Algemene bespreking.

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende controle op de regeringsmededelingen.

De heer Leo Peeters, verslaggever, heeft reeds verslag uitgebracht.

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren De Batselier, Caluwé, Holemans, Vermeiren en Gatz houdende controle op de regeringsmededelingen.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Isabel Vertriest, Jacky Maes, Patrick Lachaert en Jos Bex
967 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.