U bent hier

De voorzitter

Permanente campingbewoners

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Roegiers, Lachaert en Maes, mevrouw De Martelaer en mevrouw Merckx-Van Goey tot besluit van de op 24 juni 2002 door de heer Roegiers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over een gecoördineerde aanpak van de problematiek van permanente campingbewoners.

Trees Merckx-Van Goey

CD&V is blij dat de heer Roegiers de minister-president heeft opgeroepen om een minister aan te wijzen die het probleem van de permanente campingbewoners coördineert. Omdat de permanente campingbewoners niet het slachtoffer mogen worden van de ongecoördineerde aanpak van deze regering, zal CD&V de motie steunen.

Pieter Huybrechts

Al op 27 april 2000 heeft het Vlaams Blok een met redenen omklede motie over de campings zonder vergunning en de huisvesting van de campingbewoners ingediend. We vroegen de woon- en rechtszekerheid van alle permanente campingbewoners te garanderen tot een kwalitatief aangepast en betaalbaar alternatief was uitgewerkt en een fonds op te richten voor woonbegeleiding en -bemiddeling van de campingbewoners. Deze motie werd door alle partijen, ook door de toenmalige CVP, verworpen. Nu hollen de traditionele partijen het Vlaams Blok achterna, zij het onvolledig en veel te laat. Intussen zijn er al heel wat permanente campingbewoners uit hun camping verdreven, zonder enige vorm van sociale begeleiding Het Vlaams Blok zal zich over deze motie onthouden.

  • De met redenen omklede motie wordt met 91 stemmen bij 20 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.