U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid over het verzoekschrift betreffende de niet opgenomen geldelijke gelijkschakeling van barema 384 tot regent.

De heer Luc Martens verwijst naar het schriftelijke verslag.

Dirk De Cock

We hebben opnieuw dezelfde procedure gevolgd. De commissie heeft advies gevraagd aan de minister van Onderwijs. Die laatste heeft een zeer technisch advies gegeven. De commissie heeft beslist om dat advies als standpunt in te nemen.

De voorzitter

De plenaire vergadering neemt akte van het commissieverslag. (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.