U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het verslag namens de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid over het verzoekschrift betreffende het onderwijs van het Esperanto.

De heer Luc Martens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Dirk De Cock

, verslaggever : De indiener wil van Esperanto een verplicht onderwijsvak maken. De minister erkent de waarde van het Esperanto maar vindt de maatschappelijke steun te beperkt. Men leert talen om met anderen te kunnen communiceren, maar de achterliggende cultuur is even belangrijk. Ze stelt voor dat de indiener zich tot de onderwijskoepels wendt. De commissie sluit zich aan bij het standpunt van de minister. De voorzitter van de commissie verwijst naar de discussie over het Esperanto in de vorige regeerperiode. De commissie sluit zich aan bij het standpunt van de minister.

De voorzitter

De plenaire vergadering neemt akte van het commissieverslag. (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.