U bent hier

De voorzitter

MOTIE BETREFFENDE EEN BELANGENCONFLICT

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van de heren Sauwens, Van den Brande en Van Rompuy en mevrouw Demeester-De Meyer betreffende een belangenconflict.

  • De motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, eenparig door de 113 aanwezige leden en, wat de gewestaangelegenheden betreft, eenparig door de 109 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.