U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 juni 2002, 14.00u

van Frans Ramon aan minister Marleen Vanderpoorten
289 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Ramon tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de middelen voor informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs.

Frans Ramon

In 1999 wou men met het PC/Kadee-project de ICT-achterstand bij onze jongeren wegwerken. Men streefde naar één pc per tien leerlingen en zorgde voor een vast budget per leerlingen.

Een aantal directeurs van middelbare scholen meldt me dat ze nog geen zicht hebben op hun ICT-budget voor volgend schooljaar. Dat voedt uiteraard het gerucht dat het budget per student zou dalen met 20 euro. Deze vraag past in een groter geheel. Scholen vragen ook extra middelen om een ICT-coördinator in dienst te nemen. En er is de discussie over de verouderde hardware en over het contract met Microsoft over de software.

Klopt het gerucht? Wanneer zullen de scholen op de hoogte gebracht worden?

Minister Marleen Vanderpoorten

Het budget voor de voortzetting van het PC/Kadee-project wordt niet gewijzigd. Er zijn wel enkele onderlinge verschuivingen omdat de doelstellingen al gerealiseerd zijn in het middelbare onderwijs. In de kleuterklassen, eerste drie jaren van het lager onderwijs, het kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs wordt een inhaalbeweging ingezet. Er is immers nooit afgesproken dat het budget gelijk zou blijven.

Dat alles staat los van de discussie over de ICT-coördinatoren. Ik benadruk dat het hier om twee afzonderlijke budgetten gaat. De scholen worden de komende dagen geïnformeerd.

Frans Ramon

Het budget voor het secundair onderwijs daalt dus als gevolg van verschuivingen. De scholen worden daar wel rijkelijk laat van op de hoogte gesteld.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.