U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Dewinter tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over het voorstel van minister vice-president Stevaert inzake een verlaagde verkeersbelasting voor veilige chauffeurs.

Minister Stevaert heeft voorgesteld om de verkeersbelasting te verlagen voor veilige chauffeurs. Sprak minister Stevaert namens de Vlaamse regering? Wat is het standpunt van de minister-president? De korting zou 2 miljard frank kosten. Wie zal dat betalen? Waar zal de regering het geld halen? De bevoegdheid voor de inning van verkeersbelasting is nog steeds federaal. Werd hierover overleg gepleegd met de federale regering? Wat is het federale standpunt?

Minister-president Patrick Dewael

Minister vice-president Stevaert is bevoegd voor mobiliteit en is vrij daarover verklaringen af te leggen. In de pers werd duidelijk melding gemaakt van het feit dat zijn voorstel inzake een verlaagde verkeersbelasting voor veilige chauffeurs een voorstel uit eigen naam was, en niet uit naam van de Vlaamse regering. Ik ben natuurlijk een grote voorstander van lastenverlagingen, maar aangezien dit voorstel nog niet werd besproken in de Vlaamse regering, zal ik me daar nog niet over uitspreken. Ik wacht tot dit punt zal worden geagendeerd op een vergadering van de Vlaamse regering.

Ik heb grote vragen bij de manier van functioneren van deze regering. Is het normaal dat voorstellen eerst in de pers worden gelanceerd, zonder besproken te zijn in de schoot van de Vlaamse regering? Minister Stevaert maakt misbruik van zijn bevoegdheden en de minister-president moet hem daarop wijzen. Het vrijblijvend lanceren van voorstellen in de pers is niet langer houdbaar : het is pure demagogie.

Minister-president Patrick Dewael

De heer Dewinter wees er in zijn vraag op dat overleg met de federale regering nodig was. Is dat een normaal argument voor een lid van het Vlaams Blok?

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.