U bent hier

De voorzitter

ONTWERP VAN DECREET

Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking, ondertekend in Eupen op 14 februari 2001.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Marino Keulen, verslaggever : Het samenwerkingsakkoord betreft een uitbreiding van een verdrag van 1985 naar aanleiding van de nieuwe bevoegdheden van de deelgebieden. Goede betrekkingen met andere staten en deelstaten zijn van het grootste belang. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking, ondertekend in Eupen op 14 februari 2001.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.