U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en vorming, over de omvorming van kandidaats- en licentiaatsdiploma's naar bachelor- en masterdiploma's.

Zal de naamsverandering van kandidaten en licentiaten in bachelors en masters met terugwerkende kracht worden ingevoerd?

Minister Marleen Vanderpoorten

Aangezien niet alleen de namen, maar ook de bestaande onderwijsprogramma's zullen worden herzien, zullen de kandidaten en licentiaten hun huidige titel behouden.

Beide opties hebben voor- en nadelen. Als wij Nederland niet volgen, zou dat binnen Europa tot discriminatie kunnen leiden.

Minister Marleen Vanderpoorten

Zolang de inhoud van de opleiding niet overeenkomt, kunnen we de diploma's niet gelijkstellen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.