U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 juni 2002, 14.00u

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling van de heren Van Rompuy, Van den Brande, Sauwens, Caluwé en mevrouw Van Hecke tot besluit van het op 7 mei 2002 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de voorgenomen wijzigingen aan het kiesstelsel en de kieswetgeving.

Eric Van Rompuy

We kijken met spanning uit naar het stemgedrag dat de Spiritfractie zal aannemen. De heer Lauwers heeft verklaard dat hij zich geen zorgen maakt omdat er toch niets effectief zal uitgevoerd worden. Bovendien zou de minister-president onderhandeld hebben als lid van de VLD en niet als minister-president. Verder toonde de heer Lauwers zich bezorgd over de situatie in het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

De minister-president kondigde aan dat we provinciale kieskringen met nationale lijsttrekkers zullen krijgen. Men zal dit ontwerp echter indienen zonder dat er overlegd wordt met de democratische fracties. De hulp van het Vlaams Blok zal dus onvermijdelijk zijn, want men moet een tweederde meerderheid halen. De heer Dewinter krijgt ongetwijfeld al appetijt. Blijkbaar bestaat het cordon sanitaire niet meer als men kiessystemen wil wijzigen. Ik kijk ook uit naar de houding van Agalev. Dit is een kentering in het Vlaams Parlement. Populisme, vermarkting en personencultus zullen versterkt worden.

Francis Vermeiren

Wat de heer Van Rompuy zegt, klopt niet. De minister-president heeft in werkelijkheid verklaard dat het parlement zal oordelen. Ik heb nooit gehoord dat hij een beroep wenst te doen op de steun van het Vlaams Blok.

Herman Lauwers

De heer Van Rompuy maakt het ons makkelijk. De motie gaat uit van een aantal overwegingen die wij delen, maar het Vlaams Parlement is daar niet voor bevoegd. Het gaat immers hoofdzakelijk om federale bevoegdheden. Het onderdeel dat wel tot de bevoegdheid van het Vlaams Parlement behoort, namelijk de provinciale kieskringen, draagt onze goedkeuring weg.

Eric Van Rompuy

Ik zal de Handelingen overhandigen aan collega Vermeiren. Dan kan hij zelf eens nalezen wat de minister-pesident precies zei over het overleg met de oppositie.

Herman De Loor

Ik zal mij, samen met collega Timmermans, onthouden. Wij willen protesteren tegen de kieshervorming die een aantal VLD- en sp·a-prominenten ons proberen op te dringen. De achterban, die zich verzet tegen deze hervorming, werd nooit geraadpleegd. Provinciale kieskringen zullen de kloof met de burger niet verkleinen, maar vergroten. (Applaus bij CD&V en het VB)

Luc Van den Brande

Ik verheug ik mij over de verklaringen van mijn sp·a-collega's.

Ik wil de heer Vermeiren er verder aan herinneren dat de minister-president verklaard heeft dat deze aangelegenheid een zaak is van de meerderheid en dat hij niet wil onderhandelen met de democratische oppositie. Aangezien de CD&V-fractie al heel duidelijk heeft aangegeven dat zij dit voorstel niet zal goedkeuren, zal hij een beroep moeten doen op het Vlaams Blok om een tweederde meerderheid te behalen. Daar bestaat geen discussie over. Men zal een beroep doen op het Vlaams Blok om de kieshervorming door te voeren.

Francis Vermeiren

De minister-president heeft steeds gezegd dat het parlement het laatste woord heeft in deze aangelegenheid. De parlementaire discussie hoeft echter blijkbaar niet meer voor de CD&V.

Eric Van Rompuy

De minister-president heeft letterlijk verklaard dat hij niet de bedoeling heeft om de discussie met de democratische oppositie aan te gaan.

Karel De Gucht

De minister-president heeft duidelijk gezegd dat het niet om een ontwerp van de regering gaat. Tijdens het overleg was hij geen onderhandelaar voor de Vlaamse regering maar wel voor de VLD.

Joris Van Hauthem

De heer Deloor zal zich onthouden bij de stemming over de motie van aanbeveling, omdat het volgens hem gaat om een initiatief van enkele sp·a- en VLD-bonzen. Ik stel me dan ook vragen bij het democratische gehalte van sp·a. Deze partij heeft dan ook weinig recht van spreken als ze het Vlaams Blok ondemocratisch noemt.

Als het parlement de tekst aan dit parlement voorlegt, dan zal het op een democratische manier kunnen worden besproken, ook door CD&V. De heer Van Rompuy zegt niet bereid te zijn om over de tekst een debat te voeren, zonder dat hij de tekst heeft gezien. Is dat dan democratie?

Luc Van den Brande

Hoe kan een minister-president in naam van zijn partij een verbintenis aangaan voor de meerderheid in dit parlement? De heer De Gucht heeft gezegd dat niet de regering, maar wel de parlementaire meerderheid, in dit verband een initiatief zal nemen. Zal CD&V hierbij betrokken worden? Zonder ons is er geen democratische meerderheid mogelijk.

De motie van aanbeveling wordt met 47 stemmen tegen 60 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.